Overzicht

Door:

Paul Arts

paul@nr6.nl

22-04-2020


Methode stap 6: Meten is weten

We monitoren de resultaten van onze communicatie en sturen bij waar nodig. Zo blijven we met elke stakeholder inhoudelijk in gesprek.

 

ONDERZOEK VOORAF, TIJDENS & ACHTERAF

We voeren verschillende vormen van onderzoek uit. Afhankelijk van de vraag doen we dat zelf of met een onafhankelijke partij.

Verkennend onderzoek

In een verkennend onderzoek meten we het beeld van de organisatie bij de stakeholders: de nulmeting. Eventueel kijken we in hoeverre de opgestelde take-outs al herkend worden. Hoe ervaart men de organisatie nu? Welke waarden worden teruggekoppeld?

 

Zo blijven we met elke stakeholder inhoudelijk in gesprek


Effectmeting

Na een jaar bekijken we de effecten van de nieuwe stakeholdercommunicatiestrategie. We meten of het beeld van de stakeholders ten opzichte van de nulmeting is veranderd en welke factoren van invloed zijn geweest.

 

Concrete resultaten van je inspanningen: een betere beloning bestaat er toch niet?

 

 

Meer weten?

Wil je weten hoe we je organisatie verder kunnen helpen met onderzoek? Bel of mail voor een afspraak.

paul@nr6.nl