Overzicht

Door:

Paul Arts

paul@nr6.nl

22-04-2020


Methode stap 2: Stakeholder, het overzicht

In de tweede stap verdelen we tijdens een werksessie het stakeholderspeelveld van je organisatie in overzichtelijke groepen. We stellen vast wat ze denken, wat ze voelen, wat ze bijeenbrengt en, misschien wel, uit elkaar drijft.

 

TEGEN WIE HEB JE HET?

Elke organisatie heeft weer andere stakeholders. Dat kunnen klanten zijn, patiënten, leveranciers, buren, overheden, aandeelhouders, de media en natuurlijk ook, je eigen medewerkers. Iedereen, kortom, waarmee je als organisatie een belangrijke relatie hebt. Wat ze bindt, is dat ze altijd iets van je verwachten. Met krachtig stakeholdermanagement houd je de regie over die verwachtingen en zorg je dat ze in lijn liggen met je eigen strategie.

 

EISEN EN VERWACHTINGEN

Als we weten met wie we praten, gaan we vervolgens de behoeften van je stakeholders in kaart brengen. Welke eisen stellen ze aan je communicatie?

 

CASEVOORBEELD: WAT DE STAKEHOLDERS VAN NR6 WILLEN

Om je een idee te geven: ook bij NR6 hebben we onze stakeholders gevraagd welke eisen ze stellen aan onze communicatie. Ze hebben uitgesproken wat ze van ons verwachten, wij hebben de respons geanalyseerd & geclusterd en dit is het resultaat:

 

De wereld aan stakeholders verdelen we in overzichtelijke groepen

 

Expertise

De behoefte aan strategische of creatieve kennis. Soms om geleid te worden, soms om te sparren. Maar altijd met het doel om voor langere termijn resultaat te behalen.

 

Creativiteit

De behoefte aan creatief denk- en productievermogen om tot verrassende content en communicatieoplossingen te komen.

 

Productiviteit

Executiekracht om effectief content, creatie en middelen te leveren.

 

Informatie

Transparantie en overzicht in tijd, resources, budget, proces en uitkomsten.

 

 

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen met de verbetering van je stakeholderrelaties? Bel of mail voor een afspraak.

paul@nr6.nl