020 20 50 43 5
x

Outside in

2 april 2021 Paul Arts, Founder & strateeg

Communicatie, marketing, sales en HR hebben een eenduidig verhaal nodig. Een verhaal dat feilloos lijnt met je organisatiestrategie. Voor de ontwikkeling van dat verhaal starten we altijd van buiten naar binnen: in de eerste sessie inventariseren we de maatschappelijke ontwikkelingen die je organisatie raken en waar we niet meer omheen kunnen.

De invloed van de wereld om ons heen

We zetten de belangrijkste trends op een rij, beoordelen welke de meeste impact hebben en maken concreet wat ze voor jouw organisatie betekenen.

Vervolgens verdelen we het stakeholderspeelveld van je organisatie in overzichtelijke groepen. We stellen vast wat ze denken, wat ze voelen, wat ze bijeenbrengt en, misschien wel, uit elkaar drijft.

Tegen wie heb je het?

Elke organisatie heeft weer andere stakeholders. Dat kunnen klanten zijn, patiƫnten, leveranciers, buren, overheden, aandeelhouders, de media en natuurlijk ook, je eigen medewerkers. Iedereen, kortom, waarmee je als organisatie een belangrijke relatie hebt. Wat ze bindt, is dat ze altijd iets van je verwachten. Met krachtig stakeholdermanagement houd je de regie over die verwachtingen en zorg je dat ze in lijn liggen met je eigen strategie.

Eisen en verwachtingen

Als we weten met wie we praten, gaan we vervolgens de behoeften van je stakeholders in kaart brengen. Welke eisen stellen ze aan je communicatie?

Nu we weten wie je stakeholders zijn en wat ze van je verwachten, stellen we weer scherp op je organisatie: samen bepalen we welke indruk je bij welke stakeholder wil achterlaten.

Grip op de ervaring

In deze stap zorgen we dat we met onze communicatie naadloos aansluiten op de eerder in kaart gebrachte behoeften. Ook bepalen we hoe we willen dat stakeholders het contact met ons ervaren en formuleren we welke inhoudelijke indruk we willen achterlaten: welke USP horen we graag terug?

Ook deze gewenste ervaringen formuleren we specifiek. We noemen dit de take-outs: hoe willen we herinnerd worden? Deze take-outs worden leidend voor content creatie.